WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 4ca8d030266941104050c035435fc809
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Razem dla ochrony ptaków siewkowych – zrealizowano projekt „Ptasie wyspy - czynna ochrona ptaków (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”

Towarzystwo Przyrodnicze „Alauda” w Toruniu jest organizacją pozarządową, stworzoną przez miłośników przyrody.  Członkowie Towarzystwa podejmują działania, których celem jest zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego.

W bieżącym roku Towarzystwo zrealizowało projekt pn. „Ptasie wyspy - czynna ochrona ptaków (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”, mający na celu poprawę stanu ochrony ptaków siewkowych, tj. 2 gatunków rybitw (rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej) oraz innych gatunków, takich jak sieweczki rzecznej, mewy czarnogłowej, śmieszki oraz mewy siwej, które gniazdują na piaszczystych wyspach w 2 najważniejszych ostojach w regionie, tj. obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Żwirownia Skoki.

W ramach projektu przeprowadzono konsultacje społeczne oraz specjalistyczne ekspertyzy wskazujące rozwiązania systemowe oraz techniczne zmierzające do poprawy stanu ochrony ptaków. Ponadto zrealizowano również film przyrodniczy prezentujący założenia projektu, opracowano monografię przyrodniczą „Dolina Wisły – ostoja ptaków siewkowych” oraz zorganizowano konferencję popularno – naukową.

Doceniając wartość działań podjętych w ramach niniejszego projektu dla poprawy stanu ochrony cennych gatunków awifauny, Wojewódzki Fundusz w Toruniu udzielił Towarzystwu Przyrodniczemu „Alauda” dofinansowania w formie pożyczki.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg e2ef90890421dee67165698d9d8e4de3