WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 48834b96063f86e2e170d37d47bcb4c8
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 czerwca 2017 r. nabór wniosków o powierzenie grantu (konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-1/2017) w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły 34 wnioski o powierzenie grantów na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji, wyposażeniu lub doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (grantów) wynosi 19 933 013,25 zł.

Wybór zadań, na które zostaną udzielone granty, nastąpi po dokonaniu oceny wniosków w oparciu o Kryteria wyboru grantobiorców zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantów (pdf) 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 1df4563e79150b26fd2aa302a0213bb0
N1.jpg 3fd7d09f488c976beefbd6f9ae1d36f5
rodo1.jpg 9389a59e39703ee6e37c586c7c273142