WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png a1b90773a9c3b4ef45e30db58dd1b8c8
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 czerwca 2017 r. nabór wniosków o powierzenie grantu (konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-1/2017) w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły 34 wnioski o powierzenie grantów na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji, wyposażeniu lub doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (grantów) wynosi 19 933 013,25 zł.

Wybór zadań, na które zostaną udzielone granty, nastąpi po dokonaniu oceny wniosków w oparciu o Kryteria wyboru grantobiorców zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantów (pdf) 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 5d90aaa5e266eda51727766f8f609517