• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
prev
next

Edukacja ekologiczna w WFOŚiGW

News image

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadziło zajęcia w ramach projektu pn. „Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. harmonogram szkoleń     ...

więcej

Zajęcia edukacji ekologicznej w siedzibie WFOŚiGW

News image

  Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie  pn. „Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.   ...

więcej

Projekt Przestrzeń

News image

  23 marca 2015 wystartował nowy projekt Ministerstwa Środowiska - ogólnopolski konkurs PROJEKT: PRZESTRZEŃ skierowany do deweloperów, których inwestycje wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Celem konkursu jest promocja inwestorów, których inwestycje ...

więcej

UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 marca 2015 r. zmienia numer rachunku bankowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.   Nowy numer rachunku:  BANK GOSPODARSTWA ...

więcej

Ankieta na potrzeby IV Aktualizacji KPOŚK oraz Mas

 W związku z trwającymi pracami nad projektem IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Planem dla dyrektywy Rady nr 91/271/EWG, WFOŚiGW w Toruniu informuje, że na stronie internetowej ...

więcej

Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochro

News image

 W dniu 10 marca podpisano porozumienia w sprawie Kujawsko-Pomorskiego Akademickiego Centrum Prawa Ochrony Środowiska przy Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Centrum jest nową jednostką naukowo-badawczą powołaną na Wydziale Prawa ...

więcej

Odnawialne źródła energii

Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz technologii umożliwiających oszczędności energetyczne były tematem otwartej konferencji z udziałem specjalistów i zaproszonych gości. Spotkanie otworzył marszałek Piotr Całbecki.Wśród ...

więcej

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o możliwości pozyskania pożyczki wraz z dotacją na ...

więcej

Wysokość umorzeń pożyczek 2015

 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu informuje, że wysokość umorzenia pożyczek wynosi do 40% dla zadań zgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na dofinansowanie których zawarto umowy ...

więcej

Ekologiczny obraz Polaków

News image

Większość Polaków pozytywnie ocenia stan środowiska naturalnego i uważa, że jego ochrona zależy od każdego z nas. Przejawia się to w codziennych proekologicznych działaniach, takich jak np. ...

więcej

PROSUMENT ścieżką bankową

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie (podpisana 24 listopada 2014 r. przez Prezydenta RP), ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ust. ...

więcej

Czystsza Bydgoszcz

News image

W dniu 10 grudnia 2014 r. Pani  Grażyna Ciemniak Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy podpisała umowę na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu działań w zakresie likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej ...

więcej

Utylizacja AZBESTU - 2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje o możliwości pozyskania dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu ...

więcej

Modernizacja składowsika odpadów w Bladowie

News image

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu dla PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W TUCHOLI SPÓŁKA Z O.O. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego z perspektywą na lata 2018-2023 składowisko odpadów w Bladowie ma być ...

więcej

Walka ze smogiem!

Prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem. Już teraz ich samorządy deklarują, że w najbliższych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła. Samorządowcy sięgają po dotacje oferowane na ...

więcej

EKO CZYLI JAK? EDUKACJA EKOLOGICZNA W REGIONIE

News image

Konferencja miała na celu przedstawienie oferty realizowanej przez instytucje zajmujące się edukacją w zakresie ekologii w województwie kujawsko-pomorskim.Spotkanie to było również miejscem wymiany doświadczeń i zapoznania się ze sposobami finansowania ...

więcej

Myśliwi dzieciom ... 6 listopada 2014

News image

Program edukacyjny "Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom” realizowany przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego wspólnie ze szkołami pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, to przedsięwzięcie ...

więcej

Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej

News image

6 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie podsumowano wojewódzki etap konkursu „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Cała uroczystość wręczenia nagród poprzedzona została wykładem dr Grzegorza Hoduna z Instytutu Sadownictwa ...

więcej

Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

News image

 W piątek, 17 października 2014 r. na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została odsłonięta przez Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP tablica pamiątkowa.Tablica nawiązuję do historii ...

więcej

Wspólne działanie

News image

 NFOŚiGW i wojewódzkie fundusze wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-202015 października 2014 r., podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi wojewódzkich funduszy ...

więcej

Środki unijne dla Gminy Aleksandrów Kujawski

News image

Środki unijne dla gminy Aleksandrów Kujawski 15 października 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego ...

więcej

Umowa z Toruńskimi Wodociągami

News image

W dniu 10 października 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu została podpisana umowa z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach ...

więcej

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Barcinie

News image

23 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I -...

więcej

KAWKA doleciała do Torunia

News image

W piątek, 5 września 2014 r. w Urzędzie Miasta Torunia została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem, która przyczyni się do likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Torunia. Podpisanie umowy to ...

więcej

PGE wybuduje w Bydgoszczy instalację odsiarczania

News image

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 15 mln zł na budowę instalacji odsiarczania spalin dla dwóch kotłów ...

więcej

Zapraszamy na Dzień Informacyjny LIFE

Program LIFE – jedyny w UE instrument finansowy służący w całości ochronie środowiska przedstawia nową odsłonę. Perspektywa 2014-2020 to nowe szanse na pozyskanie środków na projekty służące ochronie środowiska i ...

więcej

NABÓR WNIOSKÓW - KAWKA II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w konkursie KAWKA II w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji ...

więcej

Śniadanie na trawie 2014

News image

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz CPP Toruń Pacific serdecznie zapraszają na Kujawsko-Pomorskie Śniadanie na Trawie. Zapraszamy już jutro, 14 czerwca, w sobotę na Rynek Nowomiejski w Toruniu. ...

więcej

Wojewódzki Fundusz z nową siedzibą

News image

Po gruntowym remoncie zabytek przy Fredry 8, stanowiący jedną z pereł Bydgoskiego Przedmieścia odzyskał swoją świetność. Został przystosowany do użyteczności publicznej i od maja stał się siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ...

więcej

Sulnówek z kompleksem unieszkodliwiania

News image

W Sulnówku, w gminie Świecie powstanie kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 4 czerwca w WFOŚiGW w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia na prawie 12 mln zł.  Ponad 35 mln zł. kosztowała będzie ...

więcej

12 milionów dla Sępólna Krajeńskiego

News image

W Sępólnie Krajeńskim rozbudowana i zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej pozyskał prawie 12 mln zł dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  W piątek pomiędzy Dariuszem Krakowiakiem Prezesem ...

więcej

UWAGA! Zmiana siedziby.

News image

Szanowni Państwo,  od dziś zapraszamy na ul. Fredry 8 do nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  Zarząd i Pracownicy WFOŚiGW w Toruniu.  ...

więcej
Roczne sprawozdania za 2012 - odpady opakowaniowe Drukuj

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.)

 

15 lutego upływa termin przekazania do WFOŚiGW w Toruniu rocznego sprawozdania o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych, przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych w 2012 roku na w/w działania.

 


 Prosimy o przesłanie wypełnionego druku OŚ-OP 3a, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.wfosigw.torun.pl
w zakładce Serwis Beneficjenta > Wzory druków > Pozostałe druki.

 

 

 
         
Utylizacja AZBESTU - 2015
PROSUMENT
Wnioski na rok 2015
eko-misja
Narodowy Konkurs Ekologiczny
Fundusze Unijne
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Projekt i wykonanie: Logistic & IT Solutions
2009