WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 8d172b8516fd0440b8881c6b7b6f1e79
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Wzory dokumentów - 2017

Uwagi dotyczące składania wniosków na rok 2017.

Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wskazuje, że udziela pomocy finansowej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672). Dlatego składane wnioski o dofinansowanie powinny swoją nazwą określać zakres działań wnioskowany do dofinansowania.

  • Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w formie pożyczek i pożyczek płatniczych będą rozpatrywane w terminie do 3 miesięcy od daty ich złożenia.

  • W przypadku wniosków o udzielenie pomocy w kolejnym roku, ich rozpatrzenie nastąpi do końca pierwszego kwartału kolejnego roku.

  • Wnioski o dotacje należy składać do dnia 31 grudnia. Wnioski te będą rozpatrzone do końca lutego roku następnego.

  • Wnioski o dotacje złożone po terminie określonym w ust. 3, Wojewódzki Fundusz będzie rozpatrywał w miarę posiadanych środków finansowych.

  • Wojewódzki Fundusz nie rozpatruje wniosków o udzielenie dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone na dzień złożenia wniosku.

  • Wojewódzki Fundusz rozpatruje wnioski kompletne, złożone na obowiązującym druku.

Więcej informacji w ZASADACH UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

WZÓR INFORMACJI FINANSOWEJ PRZYGOTOWYWANEJ PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE EWIDENCJĘ FINANSOWĄ W UPROSZCZONEJ FORMIE

POBIERZ  90 kB

 Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu

Pobierz   592 kB

Druki wniosków o przyznanie pożyczki/dotacji/ przekazanie środków finansowych:

Przyznanie dofinansowania na nagrody w konkursach ekologicznych:
OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ I WYKŁADÓW finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

                          Obowiązujące stawki

 

  Zgodnie z opinią Prezydium Zarządu Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko - pomorskiego, na temat dofinansowania zakupu samochodu ciężkiego dla jednostek OSP, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego WFOŚiGW informuje:

  • optymalnym samochodem do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego przez jednostki OSP jest średni samochód z modułem ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
  • w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, ze środków WFOŚiGW w Toruniu może być dofinansowany samochód ciężki,
  • dofinansowanie udzielone w wysokości do 80% kosztu całkowitego przedsięwzięcia.

Pomoc publiczna druki

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 76e4b61d13ee57ff105c0bc6c51e7439