WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 34985ef137d4ef1c8b6a0898723983eb
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
To już ostatni dzwonek dla gmin, by zgłosić chęć podpisana porozumienia
Tylko do końca marca samorządy mogą zgłaszć chęć zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przypominamy, jakie korzyści dla gmin przystępujących do programu Czyste Powietrze przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska
✅ Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie najwięcej – to nowe bonusy dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają jeszcze kilka dni (do 31 marca 2021 r.), żeby zgłosić do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska chęć podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”. Tymczasem
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają szczegóły ogłoszonych zachęt.
✅ Łączny budżet zachęt, z których będą korzystać jednostki samorządu terytorialnego (jst), wynosi ponad 100 mln zł. Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych „kopciuchów”, a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”, co wpłynie także na przyspieszenie tempa realizacji rządowego programu.
✅ Warunkiem skorzystania z bonusów jest pisemne zgłoszenie gminy, która nie zawarła dotychczas porozumienia, do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do końca marca 2021 r. oraz zawarcie nowego porozumienia do końca maja 2021 r. lub aneksu (w przypadku zawartego już porozumienia) do końca czerwca 2021 r. W ramach zachęt koszty kwalifikowane będą od 1 kwietnia 2021 r.
✅ Do 30 tys. zł na gminny punkt konsultacyjno-informacyjny
✅ Na utworzenie gminnych punktów „Czystego Powietrza” NFOŚiGW przewidział pulę ponad 74 mln zł na rok, przy czym każda gmina ma szansę otrzymać do 30 tys. zł. Na start 9 tys. zł w formie zaliczki zaraz po zawarciu porozumienia lub aneksu, reszta płatności po rozliczeniu zaliczki w formie refundacji kosztów. Warunkiem jest uruchomienie, a następnie prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w dni robocze, w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo, co najmniej przez rok od dnia podpisania porozumienia bądź aneksu.
✅ Możliwe jest prowadzenie punktu przez zewnętrznego wykonawcę. Jest też inne ułatwienie w przypadku tych gmin, które swoją siedzibę mają na terenie jednej miejscowości – wówczas dopuszcza się wspólne uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Koszty ponoszone przez każdą z tych gmin rozliczne będą odrębnie.
✅ Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą: koszty osobowe (np. zatrudnienie pracownika do punktu „Czystego Powietrza), wyposażenie (np. stanowisko komputerowe) oraz działania edukacyjne i informacyjne (np. wydruk i dystrybucja materiałów, organizacja spotkań informacyjnych z zakresu programu, ale też zakup i serwis czujników jakości powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych).
✅ Gminy będą składały sprawozdania ze swoich działań do wfośigw w ujęciu kwartalnym, z kolei wojewódzkie fundusze będą prowadziły kontrole w losowo wybranych gminach.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png a87ecaf2b836895412b6dcb4ee1e1727
mw-02.png cff9bb966d02d16b1f72812cdd46a821
mw04.png ed91a6199de1f17b0e34c2668492b254
BANEREK 01.png a7aa484d62e64c2308948150933081af
BANEREK 03.png d8ac1b70ecb13c662c43902221ab1a50
BANEREK 02.png 120e764a92f20aec31e14eacae6ae2e5
BANEREK 04.png 89bd8014817e8901bbb4ccca16c01d8c
BANEREK PROGRAMY2021.png f2d8a90dc3c2d6bb12489859ffd4acb1
BANEREK NEWSLETTER.png 7046ffa0b6086197602144b1c086ed27
BANEREK RODO.png 8b517229e1f2b7f0dca1c7ffcb897de5