WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png ac23b44a1540902c8e2358cf5fa48a78
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Fundusze Europejskie

logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 2004 r. bierze udział w realizacji zadań mających na celu jak największą absorpcję środków UE.

W okresie programowania 2014-2020 WFOŚiGW w Toruniu realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. W ramach projektu Wojewódzki Fundusz, jako beneficjent projektu grantowego, będzie udzielał dofinansowania (granty) na zadania polegające na budowie lub modernizacji lub wyposażeniu PSZOK.

RPO WK-P

W perspektywie finansowej 2007-2013 Wojewódzki Fundusz, na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej dla projektów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o wartości do 25 mln euro realizowanych w ramach dwóch priorytetów POIiŚ 2007-2013: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Obecnie program znajduje się w okresie zamknięcia. Więcej informacji na stronie:

POIiŚ 2007-2013

W latach 2004-2006 Wojewódzki Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca III stopnia, oceniał projekty  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 2004-2006.

Fundusz Spójności

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg bf4842e958787012877cacddbf70ecff
3.jpg d3ce7a9159c2edbec1b1f5e4815ecca4
1.jpg 10b8eaa6866c913f7b3793cb0d44a4f7
3.jpg f0923fd58e2119a21d123805817ab4a2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png ca2bbffb16c7ceacde160948d6c994c5
mw-02.png 57d932385d6454150c5016861a4ef2b9
mw04.png b053a60b14993bc9b682f27669fa1bc2
BANEREK 01.png 841dd045bb911df451ee439d47c506e5
BANEREK 03.png ccf8ca6bd9cc1f0032f8c06dac245853
BANEREK 02.png 30c35f095ac97b413326fd8798e5a71f
BANEREK 04.png 74a754ce0b9d91b306f6665e83ab8aa5
BANEREK PROGRAMY2021.png a5420e7dfde4fed8d19a3e9d9a65512f
BANEREK NEWSLETTER.png 82df2c3fac07065a150d468288e8afe6
BANEREK RODO.png fa9597fb10b35b4fd07129818081062e