WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 2b65583c4fbe0eff5549373bc09e356a
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Fundusze Europejskie

logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 2004 r. bierze udział w realizacji zadań mających na celu jak największą absorpcję środków UE.

W okresie programowania 2014-2020 WFOŚiGW w Toruniu realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. W ramach projektu Wojewódzki Fundusz, jako beneficjent projektu grantowego, będzie udzielał dofinansowania (granty) na zadania polegające na budowie lub modernizacji lub wyposażeniu PSZOK.

RPO WK-P

W perspektywie finansowej 2007-2013 Wojewódzki Fundusz, na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej dla projektów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o wartości do 25 mln euro realizowanych w ramach dwóch priorytetów POIiŚ 2007-2013: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Obecnie program znajduje się w okresie zamknięcia. Więcej informacji na stronie:

POIiŚ 2007-2013

W latach 2004-2006 Wojewódzki Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca III stopnia, oceniał projekty  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 2004-2006.

Fundusz Spójności

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 366afc3be46ce0d8aa8811c533944236
3.jpg e60d93a213dba284cc43cee72aa03721
1.jpg 1628db8c09f6cb7cf4cfc6dba313715e
3.jpg dfbc7abbbb8561b320a8337cf99ad83a
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png b9fb2370a38b96b96ccafcf9a9dd88d1
mw-02.png 4103395b3f31b12032d77f2619198c6f
mw04.png a5cade1d6fdad52aedcb1d5b7490db04
BANEREK 01.png 3179c4d89270c5470addc2e6844f97b2
BANEREK 03.png d0cf06eb2ed82c8c0adff535e93700f4
BANEREK 02.png bc2b77537085c430a406cb4d2debb10b
BANEREK 04.png 6469bac5c0e798d296d5e9a736ecaf7f
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg be721e9c6c6380eac2b19b4d843c9d88
BANEREK PROGRAMY2021.png d84d1a637c81191a64347185c2ff64af
BANEREK NEWSLETTER.png b062949152331178a7503d01c8fe87c1
BANEREK RODO.png c5b47b50894c8ffd02fc44bbe0b2b144