WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 2269dce30e29fa6cd5c45c7202716305
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Fundusze Europejskie

logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 2004 r. bierze udział w realizacji zadań mających na celu jak największą absorpcję środków UE.

W okresie programowania 2014-2020 WFOŚiGW w Toruniu realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. W ramach projektu Wojewódzki Fundusz, jako beneficjent projektu grantowego, będzie udzielał dofinansowania (granty) na zadania polegające na budowie lub modernizacji lub wyposażeniu PSZOK.

RPO WK-P

W perspektywie finansowej 2007-2013 Wojewódzki Fundusz, na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej dla projektów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o wartości do 25 mln euro realizowanych w ramach dwóch priorytetów POIiŚ 2007-2013: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Obecnie program znajduje się w okresie zamknięcia. Więcej informacji na stronie:

POIiŚ 2007-2013

W latach 2004-2006 Wojewódzki Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca III stopnia, oceniał projekty  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 2004-2006.

Fundusz Spójności

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg ad54a268374559371ac2f898f407010c
3.jpg 9f1eba21df44010099e0c0e95e1b3644
1.jpg 18f4b7f2767783e7690ef3a91872094f
3.jpg 5317282fae7fce9b6937dcc4358aece5
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 2e0eea86cc3569a57a4cc6641f5d2880
BANEREK 01.png fb5f2c459dac359c18441f15314ce103
BANEREK 03.png 11d176a886b7d823bbcd5e74bc29b52c
BANEREK 02.png c0150f61439edcfb34f5eb6a62d4e537
BANEREK 04.png ef6ba5fc1a4475ba40b134cce8b0760d
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 4c790406e164a7cec01c6eaea609f2bb
SZKOLENIA PASEK WWW.png 50074ed4b0ff7ba06e96df9a4b5b6eb6
BANEREK PROGRAMY2022.png ff1549004ab5ca2d03081b8678c7bca1
BANEREK NEWSLETTER.png a93dc851c9b5fa732867c553e72ea1ec
BANEREK RODO.png f56d7a7d6049c857ce1984e00b278b15