WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png ba591c27bf824418d04183efc8d887e7
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Plany gospodarki niskoemisyjnej

I. Wsparcie w przygotowaniu oraz weryfikacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

W perspektywie finansowej 2014-2020 podstawą dofinansowania projektów z funduszy UE w ramach poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii są Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie ich wysokiej jakości oraz monitorowanie ich wdrażania.

 

Usługi doradcze związane z przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczą:

- pomocy na etapie przystąpienia do tworzenia PGN,

- wsparcia w trakcie ich sporządzania,

- weryfikacji sporządzonych przez Gminy dokumentów,

- wydania pisma potwierdzającego  fakt, iż PGN został zweryfikowany pozytywnie (zaświadczenia).

 

II. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument, który pozwala na zidentyfikowanie problemowych związanych ze zużyciem energii oraz emisją CO2 ustalenie działań, których wdrożenie będzie miało na celu:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawę jakości powietrza,
  • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej, 
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

Osiągnięcie celów wskazanych w Planie możliwe jest poprzez zaplanowanie odpowiednich działań inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych, obejmujących swoim zakresem m.in.:

  • produkcję energii ze źródeł odnawialnych,
  • kompleksową termomodernizację budynków,
  • modernizację oświetlenia ulicznego,
  • transport publiczny,
  • szeroko pojęte kampanie informacyjne,
  • tzw. zielone zamówienia publiczne.

Wymierną korzyścią płynącą z realizacji powyższych działań jest również zmiana nawyków i postaw konsumentów energii. 

Należy mieć na uwadze, że realizacja celów założonych w Planie możliwa jest tylko przy wzajemnym zaangażowaniu wszystkich interesariuszy tj. lokalnych władz, instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Wyrazem wsparcia ze strony samorządu jest m.in. zatwierdzenie PGN-u do wdrażania, w formie uchwały podjętej przez Radę Gminy.

 

III. Opracowania pomocne przy tworzeniu PGN:

1. Poradnik. Jak opracować Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)? Link

2. Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i jego monitorowanie: Link

3. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej Link

4. Lista sprawdzająca beneficjenta zawartości PGN Link

5. Kalkulator PGN opracowany przez Zespół Doradców Energetycznych w Toruniu Link

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 1a55591004537e78b5ec4b1f947a7554
BANEREK 01.png 7de0b7157285229cb5dfb23eca61a0a3
BANEREK 03.png eb15ad6e2fe620fea9232635a166d776
BANEREK 02.png 9aa875eb43431563ea01df0005f628df
BANEREK 04.png 692c684dfe30cf9d1881739e4b75c5e0
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 2c100f613ddf17ceac3f64fc737ed761
SZKOLENIA PASEK WWW.png 1d97479beb0bc73f1e956c3ae745d3f1
BANEREK PROGRAMY2022.png 83d88a7ca5a5f5d1be38dc330ab63ee6
BANEREK NEWSLETTER.png 2693909925ee4223822d018a51edeeff
BANEREK RODO.png e737356b72bf43bd403abbd2ab8a8df3