WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 3fecc3165def9390e376a5c9627479a2
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Kryteria wyboru przedsięwzięć

Załącznik do uchwały nr 119/18

Rady Nadzorczej WFOŚiGW

z dnia 30.08.2018 r.

 

 

 

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Na podstawie art. 400h, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799), Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustala następujące Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu:

 I.  KRYTERIUM DOPUSZCZALNOŚCI

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w  zakresie zgodności planowanego przedsięwzięcia z przepisami dotyczącymi finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ujętymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i 24-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

II.  KRYTERIUM FORMALNO-PRAWNE

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w następującym zakresie:

1) przedłożenie wymaganych i kompletnych dokumentów, w tym prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza wniosku o udzielenie dofinansowania,

2) zgodność wniosku z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwalonymi przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu
i/lub programami priorytetowymi,

3) wywiązanie się Wnioskodawcy z zobowiązań cywilnoprawnych wobec Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu oraz z zobowiązań publicznoprawnych,

4) spełnienie wymogów formalno-prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. KRYTERIUM EKOLOGICZNO-TECHNICZNE

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w następującym zakresie:

1) wielkość planowanego efektu ekologicznego,

2) prawidłowość oszacowania planowanego efektu ekologicznego,

3) stopień zaawansowania przedsięwzięcia oraz okres jego realizacji,

4) zastosowanie w wyniku realizacji przedsięwzięcia najlepszych dostępnych technik, technologii chrakteryzujących się energo- i materiałooszczędnością oraz niezawodnością,

5) stopień oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa.

IV. KRYTERIUM EKONOMICZNE

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w następującym zakresie:

1) koszt przedsięwzięcia, w szczególności udział środków WFOŚiGW,

2) relacja planowanych nakładów finansowych do planowanego efektu ekologicznego,

3) zbilansowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia,

4) sytuacja finansowa Wnioskodawcy,

5) koszty jednostkowe przedsięwzięcia.


V. KRYTERIUM ODDZIAŁYWANIA

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w następującym zakresie:

1) realizacja przedsięwzięcia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub dla społeczności zamieszkującej województwo kujawsko-pomorskie,

2) znaczenie realizowanego przedsięwzięcia dla stanu środowiska co najmniej w skali gminy,

3) realizacja przedsięwzięcia na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub oddziałujących na te tereny,

4) realizacja przedsięwzięcia na terenach, na których są przekroczone standardy jakości środowiska.

Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania należy bezwzględnie stosować kryterium dopuszczalności oraz kryterium formalno-prawne. Analiza i ocena wniosków wg pozostałych kryteriów musi wynikać ze specyfiki danego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem obligatoryjnego stosowania.

___________________________________________________________________________

Kryteria obowiązujące w latach ubiegłych:

Załącznik nr 2 do do Uchwały Rady Nadzorczej nr 201/12 z dnia 28.11.2012 r.

Załącznik nr 2 do do Uchwały Rady Nadzorczej nr 283/09 z dnia 17.12.2009 r.

Załącznik nr 1 do do Uchwały Rady Nadzorczej nr 32/09 z dnia 27.03.2009 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 6a733dc64746287a567136d67410706d
BANEREK 01.png eea096cd242b23873c2aabc14ba7c9e1
BANEREK 03.png e842d036ea31cb53f86ad8986e46e19f
BANEREK 02.png 8bfcbe95ba8d0e2ec33b278792dae049
BANEREK 04.png ab6366e2cce4e764039cdc9291a2baaf
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg f91eb1ebb31e0dab8aeaf0a820c3e2e8
SZKOLENIA PASEK WWW.png 0681079ed2daa026f926c9e861f95b8a
BANEREK PROGRAMY2022.png 95323a16b4490263f83d1ba0eea7aaab
BANEREK NEWSLETTER.png 1c815444716df3090b98b97930f6cdb7
BANEREK RODO.png e8949c545ffc924fc97309d7d6b6f61d