WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 1537e696e482cd1690d7f8bae521f989
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.


Uwaga rusza nabór wniosków w ramach programu  usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II etap.

Celem programu jest  zebranie, zabezpieczenie i usunięcie odpadów zawierających azbest powstałych w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
w wyniku nawałnicy, w celu usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Termin naboru wniosków:

  • 28.02.2018 r. – 31.03.2018 r.

Beneficjenci

  • gminy, realizujące wnioski zgłoszone w imieniu osób lub podmiotów będących posiadaczami obiektów budowalnych, którym nawałnica zniszczyła lub uszkodziła pokrycia bądź elewacje wykonane z wyrobów zawierających azbest, ze swojego terenu.

Zakres dofinansowania

  • demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Forma dofinansowania

  • dotacja


Polska jest jedynym krajem w Europie, który przyjął plan działania na rzecz kraju wolnego od azbestu!

Dokumenty do pobrania:

Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.

Wniosek

Harmonogram

III. Realizacja zadania i rozliczenie umowy

Uruchomienie środków z Wojewódzkiego Funduszu następuje po złożeniu następujących dokumentów:

- wniosku o uruchomienie środków,

- zestawienia dokumentów księgowych,  

- faktury - oryginał i kopia,

- kart(y) przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest - oryginały i kopie,

- zestawienia ilości odpadów zawierających azbest zdemontowanych, zebranych i złożonych   przez poszczególnych właścicieli posesji z wyliczeniem kwoty refundacji (wzór rozliczenia),

- ww. rozliczenie zrefundowane zostanie na podstawie kwitów wagowych oraz karty przekazania odpadów,

- protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego przez Gminę i wykonawcęoryginał       i kopia,

NAWAŁNICA PROTOKÓŁ ODBIORU -  podpisane przez właściciela obiektu wykonawcę, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego m.in. następujące informacje: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, powierzchnia i masa unieszkodliwionych odpadów,

W oparciu o komplet złożonych dokumentów, po ich zweryfikowaniu, Wojewódzki Fundusz dokonuje przelewu środków na konto wnioskodawcy (oryginały dokumentów są zwracane dotowanemu).

W terminie 30 dni od daty zakończenia zadania i osiągnięcia efektu ekologicznego dotowany    zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania na obowiązującym druku, do którego należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto wykonawcy oraz potwierdzenie przekazania kwoty właścicielom, którzy we własnym zakresie zdemontowali pokrycia dachowe zawierające azbest. Należy również dołaczyć sprawozdanie z wykonania gminnego programu usuwania azbestu, gdzie odnotowano  usunięcie azbestu może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem. W sprawozdaniu odnotować należy zgodność lub brak takiej zgodności z gminnym programem usuwania azbestu,

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest odpowiedzialna za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

Osoby do kontaktu:
e-mail: programy2018@wfosigw.torun.pl

• Monika Prusik: tel. 56 62 12 327 - informacja ogólna

• Dominika pochłopień: tel. 56 62 12 326 - informacja ogólna

• Katarzyna Szczupakowska: tel. 56 62 12 354 - informacja techniczna

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 5f2cb56667a47aa0ac1532476b20b4d9
BANEREK 01.png 8467c47578920d5d07a9284f7331e488
BANEREK 03.png e589dfb6257347344fae73643e7e0540
BANEREK 02.png ba4c976aed4b8fc93874e169cccdb032
BANEREK 04.png 37336cdf68fa6178b31041ebfddf8248
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg bffcb88a293fd4d38697a4c8f9195ec1
SZKOLENIA PASEK WWW.png 645e5cb1d6b05bf634eea8e4d74c9be0
BANEREK PROGRAMY2022.png 1b0c236f02093b617aa853621ee3f7b0
BANEREK NEWSLETTER.png e966f1f045eb7ecf86022a48ecba64a9
BANEREK RODO.png c2c486d2699348a993b4785c0b33aae2