WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 244a6054afeb264f2e7f785be8a4ad77
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

1. Dofinansowanie w postaci dotacji udzielane będzie na zakup:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

2. O dotację do WFOŚiGW w Toruniu wnioskować mogą posiadacze użytków rolnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Wniosek o dotację należy złożyć za pośrednictwem właściwej terytorialnie dla lokalizacji użytków rolnych przewidzianych do wapnowania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

3. Poziom dofinansowania:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

4. Informacja dodatkowa dotycząca wypełniania wniosku w części dotyczącej pomocy publicznej.  

Dofinansowanie traktowane jest jako wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie.

Przyznanie pomocy de minimis warunkują dostępne limity: indywidualny oraz krajowy.

Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć równowartości 20 000 Euro w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu poprzedzających go dwóch lat podatkowych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis.

 

Uwaga!

Producent rolny zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu trzech lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek pomocy de minimis w rolnictwie po dacie złożenia w OSCh-R wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji/innych dokumentów wydanych przez jednostkę udzielającą pomocy.

 

Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz  ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć  do:

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz, I piętro, pokój 53B.
Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. 

UWAGA!

W celu wypełnienia wniosku proszę zapisać go na dysku komputera. Formularz wniosku obsługiwany jest przez program Adobe Reader - Instrukcja dotycząca prawidłowego pobrania wniosku. 

Dokumenty do pobrania dla posiadaczy użytków rolnych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania:

1. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
2. Formularz Wniosku o wsparcie wapnowania gleb (dofinansowanie w roku 2020).
3. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis.
4. Instrukcja wypełniania wniosku.

Jednocześnie informujemy,  iż wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu złożony do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 2020 roku zostanie rozpatrzony po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy,

- posiadaniu przez Wnioskodawcę indywidualnego limitu pomocy publicznej  w rolnictwie oraz dostępności limitu krajowego w/w pomocy,

- zawarciu umowy udostępnienia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku dla Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu z przeznaczeniem na udzielanie dotacji  i wspólnej realizacji  w/w Programu.   

Dane kontaktowe:
e-mail:  
wapnowanie@wfosigw.torun.pl

tel. 56 62-12-328

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png f0367f05b6452416beef18f65df8f713
BANEREK 01.png c5594c7fb3f503df4a135b576149d42b
BANEREK 03.png dfcd22e13d9bcf57c51054a2cdac6de3
BANEREK 02.png 1ebbabaf621346fe780170a0573ff854
BANEREK 04.png 8fabc5ab8d4c46dd6905fc4d727cf295
BANEREK PROGRAMY.png 2e47467a879e1b09d108e2b430d4c002
BANEREK NEWSLETTER.png 6d3dac211936038bd221d0371f4aeb3a
BANEREK RODO.png 14ba4c43ecef6b76d0cd6702957c722a