WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 437cb16be2b40a39c0076b880aa4ea8a
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”


1. Dofinansowanie w postaci dotacji udzielane będzie na zakup:


• wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
• środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów;


2. O dotację do WFOŚiGW w Toruniu wnioskować mogą posiadacze użytków rolnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Wniosek o dotację należy złożyć za pośrednictwem właściwej terytorialnie dla lokalizacji użytków rolnych przewidzianych do wapnowania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

3. Informacja dodatkowa dotycząca wypełniania wniosku w części dotyczącej pomocy publicznej.  

Dofinansowanie traktowane jest jako wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie.

Przyznanie pomocy de minimis warunkują dostępne limity: indywidualny oraz krajowy.

Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć równowartości
20 000 Euro w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu poprzedzających go dwóch lat podatkowych.

Aktualne wykorzystanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 23.08.2019 r. wynosi: 262 729 306,50 euro, co stanowi 88,78%.      

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis (zał. nr 2).

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. 

Uwaga!

Producent rolny zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu trzech lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek pomocy de minimis w rolnictwie po dacie złożenia w OSCh-R wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji/innych dokumentów wydanych przez jednostkę udzielającą pomocy.


Wypełniony i podpisany formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków, wraz  ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć  w terminie od  01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.  do

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-900 Bydgoszcz, I piętro, pokój 53B.
Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.

Zasady naboru wniosków, ich weryfikacji i realizacji określa Regulamin naboru wniosków.

Dokumenty do pobrania dla posiadaczy użytków rolnych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania:
1. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
2. Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami:
a) formularz Wniosku o wsparcie wapnowania gleb (zał. nr 1),
b) Dokumenty dotyczące pomocy de minimis (zał. nr 2),
c) Instrukcja wypełniania wniosku.

UWAGA!

W celu wypełnienia wniosku proszę go zapisać na dysku komputera. Formularz wniosku obsługiwany jest przez program Adobe Reader - Instrukcja dotycząca prawidłowego pobrania wniosku. 

Dane kontaktowe:
e-mail:   wapnowanie@wfosigw.torun.pl

 

•tel. 56 62 12 328

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 9ca65c27ea1c9455a0dad8d208d11e60
BANEREK DOK POM.jpg 545e0154d15e1a82faeb0f471c66a6ef
gminy4.png e49c34df43cebd8c9fad9a50edf0b58f
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 161cf7f4b66f25d47cc7d8d2a3ee7bd1
NEWSLETTER.jpg bef54b6614f6f8ffb67c580cec6d8bd7
RODO.jpg e9914504269362ad730e3f10fbc4d281