WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b64e61803217cf675e2e659cdb18b553
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Edukacja ekologiczna 2021
Terminy naborów:

 1. od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących
  i prowadzących  zajęcia przez regionalne ośrodki edukacji ekologicznej dla minimum 2 000 uczestników rocznie, z wykorzystaniem publicznie dostępnych terenów zieleni oraz obiektów budowlanych będących w posiadaniu ośrodka
 2. od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących
  i prowadzących zajęcia edukacyjne w formie „zielonych szkół”, głównie w postaci zajęć terenowych;
 3.  od 15.03.2021 r. do 26.03.2021 r. konkurs dla Wnioskodawców organizujących
  i prowadzących zajęcia, z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu;
 4. do 30.11.2021 r. nabór ciągły na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych .

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe osoby prawne,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty prowadzące działalność w zakresie:
  • ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
  • udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,
  • oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
  • kultury, pomocy społecznej,
 • jednostki budżetowe, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych.

Zakres dofinansowania:

 1. Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych przez regionalne ośrodki edukacji ekologicznej.
 2. Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie „zielonych szkół”, głównie
  w postaci zajęć terenowych,
 3. Organizacja zajęć edukacyjnych z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, którym udzielone zostało dofinansowanie w ramach Programu,
 4. Zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Forma dofinansowania:

 •  dotacja,
 • pożyczka na wkład własny.

Dokumenty do pobrania:

 1. Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna 2021.
 2. Regulamin Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2021.
 3. Zajęcia – Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt I ppkt 1-3 Regulaminu.
 4. Nagrody w konkursach – Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych w pkt I ppkt 4 Regulaminu.
 5. Specyfikacja istotnych warunków realizacji przedsięwzięć.
 6. Zasady oceny wniosków na dofinansowanie zakupu nagród w konkursach ekologicznych.
 7. Wniosek o płatność - konkursy ekologiczne - wzór
 8. Wniosek o płatność - zajęcia edukacyjne

Osoba do kontaktu:

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png a17571e3ce1cf437b4c5b81557b33644
BANEREK 01.png ba09207a4f14c6a41565da4f8468375b
BANEREK 03.png 36046baa72e68e92c4c7d24bbfa7aac5
BANEREK 02.png a33f2cf2a3f9e9fda68744dc3c009828
BANEREK 04.png 4669faec6f42e05875f81082064b2c17
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg e8ea3ef33e47c3f08b967a31dc34ba36
SZKOLENIA PASEK WWW.png d70a1d4050654552afa7f037af1dee3a
BANEREK PROGRAMY2022.png ef2a19b08e1776d984b792883c4a2625
BANEREK NEWSLETTER.png 3c66d309cc409806f01f8485259f770c
BANEREK RODO.png d669fd061ed0353f9f434c163a24a186