WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 848bbb78e1ceb39f00b44a755f7bff81
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ankieta Czyste Powietrze

ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 
Od 2018 roku realizowany jest Program Priorytetowy Czyste Powietrze w ramach, którego można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła spełniające obowiązujące normy jak również m.in. na ocieplenie przegród budowlanych czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Klauzula informacyjna

 w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. informuje, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Aleksandra Fredry 8, tel. 56 62 12 300 adres e-mail wfosigw@wfosigw.torun.pl, dalej zwany „Administratorem”.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.torun.pl

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.

4)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.

5)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

Przez okres realizacji Programu Priorytetowego ‘Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

6)     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

7)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania,
o którym mowa w pkt 3.

9)     Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10)  Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 51be80b34f79da2df688ed1b77b9b9db
BANEREK 01.png 5ec2389856fb5d66ecc1bb93c3803c9f
BANEREK 03.png 2bf9502c2a166b8ce8a1ce69d3ad91be
BANEREK 02.png 6b8026a3a862c602efbff23ec5be2dbf
BANEREK 04.png 3a17d8584873d27404dd3611d92db88f
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 8de675c3f83f452967409d6b2d50acfd
SZKOLENIA PASEK WWW.png af0bf8390c3edb2be29382bc89153c6c
BANEREK PROGRAMY2022.png d03b587fca507529ce4d41b24afe916c
BANEREK NEWSLETTER.png 559157635ddba3e7971dff1c95cb5dc8
BANEREK RODO.png f0dad3f74888b8dc2093d2ee95a64a85