WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 52ab076d3d8de4f700ec6e81cfeccb31
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKO-KLIMAT– woda, powietrze, ziemia

Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Termin naboru wniosków: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2027 r. lub do wyczerpania środków.


Beneficjenci
:

-        osoby fizyczne,

-        osoby prawne,

-        jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych dofinansowywanych w ramach Programu:

  1. Transformacja energetyczna gospodarki

1.1.   Budowa/przebudowa oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego, z zastrzeżeniem wymogów:

1.1.1.budowa - zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok,

1.1.2.przebudowa - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok;

1.2.   Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego;

1.3.   Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej;

1.4.   Budowa/przebudowa biogazowni;

2. Poprawa jakości powietrza

2.1.   Poprawa efektywności energetycznej budynków z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze;

2.2. Zakup pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG), wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km;

2.3.   Budowa/przebudowa sieci gazowych;

2.4.   Budowa stacji gazu ziemnego, stacji ładowania;

2.5.   Zakup zamiatarek z funkcją zbierania zanieczyszczeń, w tym pyłów;

3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami

3.1.   Budowa/przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów;

3.2.   Budowa/rozbudowa systemów selektywnej zbiórki i transportu odpadów;

3.3.   Budowa/przebudowa instalacji recyklingu odpadów;

4. Działania na rzecz ochrony przyrody

4.1.Czynna ochrona przyrody w obszarach lub w odniesieniu do obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody;

5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

5.1.   Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;

5.2.   Budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków;

5.3.   Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnych;

5.4.   Budowa/przebudowa przyłączy kanalizacyjnych;

5.5.   Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego;

5.6.   Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych oraz pojazdów asenizacyjnych;

6. Adaptacja do zmian klimatu

6.1.Dofinansowanie działań obejmujących:

6.1.1.realizację zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych,

6.1.2.modernizację kanalizacji deszczowej, umożliwiające lokalną retencję, w tym budowę polderów zalewowych i systemów infiltracji wód deszczowych do gruntu,

6.1.3.modernizację ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody, spowodowane udokumentowanym zmniejszeniem wydajności ujęć;

7. Pozostałe

7.1.Doposażenie jednostek działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym;


Dokumenty do pobrania (obowiązujące od 01.09.2021 r.):

1. Program Priorytetowy EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia.

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego EKO-KLIMAT – woda, powietrze.

- Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego EKO-KLIMAT - woda, powietrze, ziemia.

- Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wykaz wymaganych dokumentów do oceny zasadniczej wniosku i zawarcia umowy dofinansowania

- Załącznik nr 3 do Regulaminu- Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych


3. Oświadczenia:

- Oświadczenie o dochodzie karta podatkowa

- Oświadczenie o dochodzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- Zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik)


4. Upoważnienie do BiG InfoMonitor S.A. (załącznik)

Dokumenty do pobrania (dotyczy Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o udzielenie dofinansowania do dnia 31.08.2021 r.):

1.
Program Priorytetowy EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia.

     Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego

2. Regulamin Programu Priorytetowy EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia.

- Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie dofinansowania.

- Załącznik nr 2 do Regulaminu

- Załącznik nr 3 do Regulaminu

3. Oświadczenia:

-  Oświadczenie o dochodzie karta podatkowa

Oświadczenie o dochodzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

-   Zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik)

-  oświadczenie o wyborze wykonawcy – oświadczenie 1, oświadczenie 2

- oświadczenie o zbilansowaniu środków : pobierz plik

- informacja o sposobie rozliczania podatku VAT,

4. Upoważnienie do BiG InfoMonitor S.A. (załącznik)

Informacji o zakresie rzeczowym dofinansowania udzielają:

1. Transformacja energetyczna gospodarki
Marietta Koszykowska, tel 56-62-12-324
marietta.koszykowska@wfosigw.torun.pl

2. Poprawa jakości powietrza
Joanna Ciuba, tel. 56 62-12-361
joanna.ciuba@wfosigw.torun.pl

3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl
Katarzyna Szczupakowska, tel. 56 62-12-354
katarzyna.szczupakowska@wfosigw.torun.pl

 

4. Działania na rzecz ochrony przyrody
Karolina Przeczewska, tel. 56-62-12-337
karolina.przeczewska@wfosigw.torun.pl

5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

6. Adaptacja do zmian klimatu

Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

7. Pozostałe
Radosław Polański, tel. 56 62-12-357
radoslaw.polanski@wfosigw.torun.pl

Informacja w zakresie pomocy publicznej i oceny sytuacji finansowej:
Anna Wiśniewska, tel. 56 62-12-355
anna.wisniewska@wfosigw.torun.pl
Izabela Wiśniewska, tel. 56 62-12-359
izabela.wisniewska@wfosigw.torun.pl

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png b941d752fa7d8ccd4ffe625f74b2ee3d
mw-02.png ffec230627272385a21cd91661981255
mw04.png 7b1b7bc85cc775e14f07bc8fbf14b34e
BANEREK 01.png a2759198e6cc0619d12ff095d5bcb6e1
BANEREK 03.png 79e201e370880b2346940b83ab5eaafe
BANEREK 02.png 1dd94c3c9d8db33e51c4a0042b823878
BANEREK 04.png 771ffcb22c6c88523bd567b4893d108b
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 5d2543374df0b9a88db4386c1e9af3b7
BANEREK PROGRAMY2021.png 251b40244eaa2604634b56670c58070e
BANEREK NEWSLETTER.png 33399ea92f20401996084de02de078f4
BANEREK RODO.png 286b1332c4a3be6d9e4f966681b57631