WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b28ecbcaf8f5c2f6a6c1236e72144277
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
POIiŚ 2007 – 2013

POIIŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie Porozumienia z 25 czerwca 2007 r. zawartego z Ministrem Środowiska, brał udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jako Instytucja Wdrażająca dla projektów o wartości do 25 mln euro w ramach priorytetów:

-         I – Gospodarka wodno – ściekowa,

-         II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

W całym okresie wdrażania POIiŚ, WFOŚiGW w Toruniu wykonywał zadania w zakresie
m.in.: przygotowania i oceny projektów, kontroli projektów, przygotowania, podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie, monitorowania i sprawozdawczości, zarządzania finansowego i rozliczania projektów, informacji i promocji.

W ramach POIiŚ 2007-2013 WFOŚiGW w Toruniu zawarł 16 umów o dofinansowanie
z beneficjentami Funduszu Spójności w ramach priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa oraz 4 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami w ramach priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Na podstawie ww. Porozumienia WFOŚiGW w Toruniu wykonuje również swoje zadania po upływie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ, odpowiednio do zaawansowania zamykania POIiŚ oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
w szczególności zaleceniami dotyczącymi zamknięcia POIiŚ. Główne zadania na tym etapie związane są z przeprowadzaniem monitoringu (m.in. efektów ekologicznych) oraz kontroli trwałości.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
1.jpg 5fee3c4105d1222e805642e82bb5e20a
3.jpg 3991ff215742f9f03a0735be69d0327f
1.jpg bd14e5c1c373f01038f8c427f9dba682
3.jpg 88f07be30c6b21e9b2bfca2def99e9be
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 6be6a0fb4d5c397bd55be57f81295cc7
BANEREK 01.png 1421bbf50b2063daaab920de1a0d1566
BANEREK 03.png 73fb3c6de91964bac7be0689634c533c
BANEREK 02.png 1282246425bac5be0c7dd7d47e8e1ef0
BANEREK 04.png 297086d2382a8929c5b12d0a99d897ea
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 858d3b3eabb44c5ce390384cac310355
SZKOLENIA PASEK WWW.png af7d3dbbb1c8f908bf9de7ca6e21ab5e
BANEREK PROGRAMY2022.png 3960a3ae0f76005b0b7a496ee7a00d47
BANEREK NEWSLETTER.png 872c0a807b492c84b58ffef75a7658a9
BANEREK RODO.png 2ceacdbf71415d0e3db64f7f28cff9e4